Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gunn Helen Ofstad

Gunn Helen Ofstad är universitetslektor vid Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking i Norge. Hon har lång erfarenhet av förskolan som förskollärare, specialpedagog och föreläsare vid förskollärarutbildningen.

Förskolepocket Lärorika vardagssamtal

Vardagssamtal är oplanerade samtal som uppstår barn emellan och mellan barn och pedagoger, ofta medan de håller på med en aktivitet.

Läs mer