Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Katharina Näswall

Katharina Näswall är docent i psykologi och universitetslektor i arbets- och organisationspsykologi vid University of Canterbury, Nya Zeeland.

Enkätmetodik

Enkätmetodik ger såväl teoretisk som praktisk kunskap om enkätundersökningar – från att identifiera ett problem och formulera lämpliga frågor, till att analysera och tolka resultatet. Boken har ett evidensbaserat perspektiv där läsaren får lära sig olika verktyg som bidrar till undersökningens tillförlitlighet.

 

Läs mer