Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Åsa Nilsson Skåve

Åsa Nilsson Skåve är lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet och knuten till Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Hennes forskningsintressen är ungdomslitteratur, litteraturdidaktik och postkolonial ekokritik.

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman

Hållbarhetsfrågor är ödesfrågor och betonas ämnesövergripande i styrdokument för skolans olika former, inte minst i relation till värdegrunden. I den här antologin får du veta hur fiktion och berättelser med miljö- och framtidsteman kan användas för att öka medvetenheten och förståelsen för ekologiska livsvillkor och hållbarhetsfrågor för alla oss levande varelser.

Läs mer