Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli (1469-1527) var filosof, statsman och historiker. Han skrev sin mest berömda bok Fursten år 1513 (tryckt 1532) efter det att han fråntagits befattningen som sekreterare i Florens utrikesstyrelse. Under sina år i denna tjänst hade han tillfälle att på nära håll studera flera av de ledande personligheterna inom europeisk politik.

Fursten

Fursten utkom för första gången 1532, och skapade en debatt som pågår än idag. Machiavelli analyserar maktens mekanismer, blottlägger de krafter som får människor att underkasta sig och visar hur fursten ska hävda sin egen och statens makt.

Läs mer