Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli (1469-1527) var filosof, statsman och historiker. Han skrev sin mest berömda bok Fursten år 1513 (tryckt 1532) efter det att han fråntagits befattningen som sekreterare i Florens utrikesstyrelse. Under sina år i denna tjänst hade han tillfälle att på nära håll studera flera av de ledande personligheterna inom europeisk politik.