Lisbeth Mikaelsson

Nya perspektiv på religion

Vad är egentligen religionsvetenskap? Hur ser den moderna religionsforskningen på sin egen vetenskapliga tradition? Religionsvetenskapen har traditionellt haft en hierarkisk syn på religionen.

Läs mer