Lisbeth Mikaelsson

Nya perspektiv på religion

"'Vad är egentligen religionsvetenskap? Hur ser den moderna religionsforskningen på sin egen vetenskapliga tradition? Religionsvetenskapen har traditionellt haft en hierarkisk syn på religionen.Vad är egentligen religionsvetenskap? Hur ser den moderna religionsforskningen på sin egen vetenskapliga tradition?
Mer info