Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Marsha Linehan

Marsha M. Linehan är grundare av dialektisk beteendeterapi, professor i psykologi och psykiatri, verksam vid University of Washington. I sin forskning utvecklar hon evidensbaserade behandlingar för personer med hög självmordsriskoch allvarliga psykiatriska tillstånd.

Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi, DBT, utvecklades ursprungligen för behandling av emotionellt instabil personlighetsstörning. Men forskning har visat att DBT även är till stor hjälp vid andra psykiatriska tillstånd samt vid problem med känsloreglering och relationer.

Läs mer