Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Marion Lindh

Marion Lindh är leg. läkare och har i många år arbetat som chef och chefsläkare i vården. Hon har utvecklat kvalitetsmetoder, medverkat i att ta fram nationella handböcker för patient-säkerhet och är sakkunnig i patientsäkerhetsfrågor vid Stockholms läns landsting.

Säker vård

Säker vård vänder sig både till studerande vid vård- och omsorgsutbildningar och yrkesverksamma inom vården. Boken beskriver hur vårdskador uppstår och hur de kan förebyggas. Läsaren får fördjupad kunskap kring ett flertal relevanta områden i arbetet för en bättre patientsäkerhet, till exempel vårdrelaterade infektioner, trycksår, fall, självmord, säker läkemedelshantering, riskhantering samt kunskap i hur man skapar en säkrare vård genom att kommunicera med patienten och kollegor.

Läs mer