Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Marianne Lundgren

Marianne Lundgren är universitetslektor och undervisar inom bl a lärarutbildningen och specialpedagog- och speciallärarprogrammen. Hon har mångårig yrkeserfarenhet inom socialt arbete som socionom och som gymnasielärare. Såväl inom forskning som i yrkeslivet har hennes fokus legat på vilka maktfaktorer och villkor som styr individer, grupper och olika verksamheter som ska samverka.

Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd

Vilka kunskaper behöver du som lärare när du möter barn i svåra livssituationer? Hur kan du samverka med andra professioner och föräldrar? Vilket stöd har du rätt till när svårigheter uppstår? Dessa viktiga frågor behandlas i boken Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd.

Läs mer