Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Marianne Lerner

Marianne Lerner är psykolog och psykoanalytiker. Hon har mångårig klinisk erfarenhet från somatisk och psykiatrisk vård, speciellt med barn.

Psykosomatik

Begreppet psykosomatik betecknar det synsätt inom läkarvetenskapen som studerar samspelet mellan kropp och själ och hur psykiska och sociala faktorer samspelar med kroppsliga vid sjukdom. Som en motvikt till vissa riktningar inom skolmedicinen, där ett ensidigt biologiskt-naturvetenskapligt synsätt råder, vill psykosomatiken föra in en helhetssyn och ett cirkulärt tänkande i perspektivet på hälsa och sjukdom.

Läs mer