Marianne Lerner

Marianne Lerner är psykolog och psykoanalytiker. Hon har mångårig klinisk erfarenhet från somatisk och psykiatrisk vård, speciellt med barn.