Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lillemor Lindwall

Lillemor Lindwall är leg.sjuksköterska med specialistutbildning i anestesisjukvård, vårdlärare, doktor i hälsovetenskaper med inriktning mot vårdvetenskap och docent i omvårdnad vid Karlstads universitet.

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis

Trots att såväl vårdpersonal som utbildningsanordnare och lagstiftare talar om att vården ska utgå från en helhetssyn på patienten tycks detta perspektiv ofta falla bort då man talar om evidens- eller kunskapsbaserad vård. Detta vill författarna till Omvårdnadsteorier i klinisk praxis råda bot på. 

Läs mer