Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Leili Laanemets

Leili Laanemets är socionom och universitetslektor i socialt arbete samt studierektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Handlingsutrymme, Andra utgåvan

Boken talar inte om hur du bör handla. I stället vill den – med bas i vetenskapliga beskrivningar av det sociala arbetets grunder, förutsättningar och resultat – väcka tankar och reflektioner om hur du som socialarbetare kan använda ditt handlingsutrymme i arbetsvardagen.

Läs mer