Kerstin Lundberg Hahn

Kerstin Lundberg Hahn är författare och pedagog. Hon är en av författarna till boken Strategier för läsförståelse, en handledning för arbete med läsförståelsestrategier.