Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Iben Ljungmann

Iben Ljungmann är leg. psykolog och partner i konsultfirman Inpraxis i Danmark, där han arbetar med undervisning och handledning inom bl.a. demensområdet.

Beteendeproblem i äldrevården

Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre personer i särskilda boenden har större behov än tidigare.

Läs mer