Hillevi Lenz Taguchi

Hillevi Lenz Taguchi är professor i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap, vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan.

Läs mer