Hillevi Lenz Taguchi

Hillevi Lenz Taguchi är professor i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap, vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder 19 framstående forskare blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. Redaktörer för boken är Susanne Kjällander och Bim Riddersporre. 

Läs mer