Evelina Linder

Evelina Linder är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon har lång erfarenhet av behandlingsarbete inom ätstörningsvården, där hon även varit med och infört och utvecklat ätstörningsfokuserad KBT.

När det hälsosamma blir ohälsosamt

Det är vanligt att ett från början hälsosamt sätt att leva och en längtan efter att vara nöjd med sin kropp går över i tvång, förbud, nedstämdhet och att man gör saker som är skadliga för kroppen. Den här boken innehåller ett behandlingsprogram utifrån KBT som har gott stöd i forskning för personer som fått problem med för stort fokus på mat, kropp, vikt och träning – som är en sorts ätstörning.

Läs mer