Emily L. Bilek

Unified protocol för barn

Unified protocol adresserar de mekanismer som är gemensamma för att skapa och vidmakthålla bland annat olika ångestsyndrom och depression. Här förmedlas känslokunskap, tekniker för medveten närvaro och kognitiv omstrukturering, problemlösning, exponering och beteendeaktivering.

Läs mer