Anne-Li Lindgren

Anne-Li Lindgren är professor med inriktning mot förskola vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan.

Läs mer