Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Susanne Kjällander

Susanne Kjällander är fil. dr, gästforskare vid Stanford University samt lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där hon arbetar som förskollärarutbildare.

Susanne Kjällander föreläser inom Digitalisering i förskolan och skolan | Programmering och digital kompetens | Förändringsledarskap med digitala verktyg
Boka föreläsning/kontakt: susanne.kjallander@buv.su.se 

Titlar av Susanne Kjällander