Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Steven Katz

Steve Katz är forskare vid University of Toronto, med en ph.d. i tillämpad psykologi. Katz har även tilldelats utmärkelser av delstaten Ontario för sitt arbete med skolutveckling.

Professionsutveckling och kollegialt lärande

Professionsutveckling & kollegialt lärande – framgångsfaktorer och utvecklande motstånd svarar på frågor som: Hur ska det kollegiala lärandet bäst organiseras? Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur bemöts dessa på bästa sätt? Boken ger lärare och rektorer konkret hjälp med det komplexa skolutvecklingsarbetet och innehåller en mängd användbara verktyg och strategier.

Läs mer