Martin L Kutscher

Martin L. Kutscher är pediatrisk och neurologisk specialist med särskild kompetens inom området pediatrisk neurologi. Han har doktorerat vid Columbia University.

ADHD - leva utan bromsar

Vissa barn drivs av en “inre motor” som de inte kan kontrollera på egen hand. De har svårt att koncentrera sig, är impulsiva och hyperaktiva, och känner inte att de har någon möjlighet att påverka sin situation. De lever helt enkelt utan bromsar.


I denna handfasta vägledning riktar sig Martin L. Kutscher, författare och neurolog, dels till föräldrar och anhöriga, och dels till dem som jobbar...

Läs mer