Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Karl-Göran Karlsson

Karl-Göran Karlsson är professor emeritus i fysikdidaktikvid Mittuniversitetet och var ansvarig för naturvetenskap 2002–2010 samt nationell projektledare 2005–2010 i PISA.

Pisa under 15 år

I den unika boken PISA under 15 år – resultat och trender ger de forskare som arbetat med undersökningen i Sverige sin bild av vad som hänt under de femton år som gått sedan den första undersökningen genomfördes. 

Läs mer