Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Janne Kontio

Janne Kontio är lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Kontios forskningsintressen rör empiriska studier inom det utbildningsvetenskapliga fältet, med särskilt intresse för flerspråkighet, genus och förkroppsligad interaktion i yrkespedagogiska praktiker.

Titlar av Janne Kontio