Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Görel Kristina Näslund

Borderline personlighetsstörning

För första gången ges här en mångfasetterad bild av borderline personlighetsstörning. Flera olika perspektiv presenteras, bl a ett psykoanalytiskt och ett kognitivt. DBT, dialektisk beteendeterapi, är en relativt ny och framgångsrik behandlingsmetod för borderlinepatienter som också beskrivs utförligt.

Läs mer