Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Alli Klapp

Alli Klapp är fil. dr i pedagogik och utbildar lärare vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om bedömning och betyg, samt om hur betyg påverkar elevers prestationer i skolan. Hon har forskat vid Columbia University om betydelsen av elevers socioemotionella kompetenser för framgång i skola och arbetsliv.

Utbildningsekonomi

Utbildningsekonomi – om lärandets värde av Alli Klapp, Henry Levin och Samuel Abrams tar utgångspunkt i det utbildningsekonomiska fältet och beskriver hur ekonomiska teorier har utvecklats för att användas inom utbildningsområdet där de möts av pedagogiska teorier.

Läs mer