Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Johanna Kling

Johanna Kling är fil.dr och leg. psykolog med klinisk erfarenhet av MHV/BHV. Hon är verksam som forskare inom utvecklingspsykologi på Barn- och ungdomskliniken vid Oslo universitetssjukhus.

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård visar hur du tillämpar graviditets- och föräldraskapspsykologi inom mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV). Du får psykologisk kunskap om graviditet, förlossning, samspel mellan förälder och barn, föräldraskap samt små barns utveckling.

Läs mer