Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sara Johansson

Sara Johansson är fil.mag i psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi. Sara har arbetat som frivillig och delegat för svenska och internationella Röda Korset sedan 1998. Hon har praktisk erfarenhet av det akuta skedet av ett flertal svåra händelser, nationellt och internationellt, bland annat vid brandkatastrofen i Göteborg 1998, tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004, och vid Röda Korsets fältsjukhus i det svårt översvämningsdrabbade Pakistan 2010. Sara är tidigare teknisk rådgivare vid internationella Röda Korsets referenscentrum för psykosocialt stöd, med speciellt ansvar för barn och vuxnas omedelbara psykologiska behov i samband med storskaliga händelser såsom naturkatastrofer, terroristhandlingar och epidemiska utbrott. Parallellt med arbetet för Röda Korset har Sara arbetat med barn och vuxna med svåra sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar.

Sara Johansson föreläser inom Krisstöd till barn, vuxna och personal vid svåra händelser | Narrativ medicin - Hur berättelser och lyrik kan användas i hälso- och sjukvården | Närhetens betydelse för friska och svårt sjuka nyfödda barn 
Boka föreläsning/kontakt: sara@creativemammals.se  creativemammals.se och krisstod.teachable.com

Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser

Krisstöd är en grundbok i krishantering skriven för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor, poliser, socionomer, psykologer, läkare och andra som möter människor som drabbats av svåra händelser i sitt dagliga arbete eller vid större olyckor och katastrofer. Med levande och konkreta exempel beskriver Sara Hedrenius och Sara Johansson hur man arbetar med Psykologisk första hjälp för att stärka människors motståndskraft.

Läs mer