Margaretha Järvinen

Perspektiv på sociala problem

Perspektiv på sociala problem har blivit en av grundpelarna inom svensk utbildning i socialt arbete. Boken går igenom ett brett spektrum av teorier om sociala problem, där såväl samhälleliga strukturer som grupper, organisationer och individer uppmärksammas. I denna andra omarbetade utgåva har alla kapitel uppdaterats och ett par nyskrivna kapitel har tillkommit.

Läs mer