Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Katrin Jäverbring

Katrin Jäverbring är förskollärare med mångårig erfarenhet inom förskolan. Hon är även föreläsare och arbetar för närvarande som utbildare och handledare i digitala verktyg i Stockholms stad.

En digitalare förskola

Nu när digital kompetens har blivit ett uttalat uppdrag för förskolan, är det inte längre en fråga huruvida digitala verktyg ska användas utan istället hur. Hur ska vi tolka det nya uppdraget – vad är digital kompetens ur ett förskoleperspektiv?

Läs mer