Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Inga-Lill Jakobsson

Inga-Lill Jakobsson är universtitetslektor och har undervisat inom bl a lärarutbildningen och specialpedagog- och speciallärarprogrammen; och hon har mångårig yrkeserfarenhet som klasslärare och specialpedagog i grundskolan. Hennes forskning riktar sig mot medicinska diagnosers relevans i skolan samt betydelsen av samverkan kring elever i behov av särskilt stöd.

Titlar av Inga-Lill Jakobsson