Christian Jacobsson

Christian Jacobsson är leg. psykolog och docent i psykologi och arbetar som konsult samt som lektor och viceprefekt på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Han har arbetat med ett stort antal arbetsgrupper och ledningsgrupper på alla nivåer i organisationer. Christians egen forskning handlar dels om ledarskap, dels om arbetsgruppers dynamik och gruppmedlemmarnas hälsa.

Teamutveckling

Syftet med team är att lösa problem tillsammans. Vilka processer sätts igång då och vilka vägval ställs vi inför? Har teamets medlemmar samma mål eller olika? Vad är egentligen utveckling av teamarbete och hur sker den utvecklingen?

Mer info

Presskontakt

Annika Schildt
Projektledare/kommunikatör