Christian Jacobsson

Christian Jacobsson är leg. psykolog och docent i psykologi och arbetar som konsult samt som lektor och viceprefekt på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Han har arbetat med ett stort antal arbetsgrupper och ledningsgrupper på alla nivåer i organisationer. Christians egen forskning handlar dels om ledarskap, dels om arbetsgruppers dynamik och gruppmedlemmarnas hälsa.

Teamutveckling i teori och praktik

Syftet med att arbeta i team är att lösa problem tillsammans. Vilka processer sätts då igång? Har medlemmarna samma mål eller olika? Och vad är egentligen teamutveckling?

Läs mer

Presskontakt

Annika Schildt
Projektledare/kommunikatör