Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Torleiv Høien

Torleiv Høien är professor emeritus i pedagogik vid universitetet i Stavanger och har varit adjungerad professor i psykologi vid universitetet i Bergen. Han har även grundat Läsecentret vid universitetet i Stavanger och Stiftelsen Dyslexiforskning. Torleiv Høien blev 2007 utnämnd till riddare av första klassen i den Kungliga Norska Sankt Olavs Orden för sina insatser inom fackområdet dyslexi. Han har en mångårig erfarenhet inom läs- och dyslexiforskning och har publicerat såväl fackböcker som artiklar i erkända internationella facktidningar.

Dyslexi Från teori till praktik

Denna uppdaterade och omarbetade andra utgåva av Dyslexi från teori till praktik beskriver såväl det medicinska och individinriktade perspektivet som ett mer socialt perspektiv på dyslexi. I boken får läsaren en grundlig förståelse för hur dyslexibegreppet har vuxit fram och förändrats med ökad insikt för vad som orsakar dyslexi. 

Läs mer