Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stefan Hansen

Stefan Hansen är professor i biologisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Biologisk psykologi

Den biologiska psykologin har under senare år, tillsammans med andra vetenskaper som rör hjärnan, utvecklats till ett mycket aktivt och framgångsrikt forskningsområde. I detta kapitel ges en exposé över några av de många framsteg som gjorts inom området under de senaste decennierna.

Läs mer