Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sara Hedrenius

Sara Hedrenius är fil.kand i psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi, samt nationellt sakkunnig vid Svenska Röda Korsets enhet för beredskap och krisstöd. Sara överlevde M/S Estonias förlisning 1994 och medverkade i den referensgrupp som granskade Estoniakatastrofen. Hon har specifik erfarenhet av långsiktigt stöd till särskilt utsatta grupper, såsom föräldrar som förlorat flera barn eller familjer där någon har tagit sitt eget liv. Hon ingår som krisstödsspecialist i Röda Korsets delegatpool och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps (fd Räddningsverkets) stödstyrka, och har tidigare arbetat på Migrationsverket med asylsökande migranter.

Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser

Krisstöd är en grundbok i krishantering skriven för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor, poliser, socionomer, psykologer, läkare och andra som möter människor som drabbats av svåra händelser i sitt dagliga arbete eller vid större olyckor och katastrofer. Med levande och konkreta exempel beskriver Sara Hedrenius och Sara Johansson hur man arbetar med Psykologisk första hjälp för att stärka människors motståndskraft.

Läs mer