Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Maria Hälleberg Nyman

Maria Hälleberg Nyman är leg. sjuksköterska, med.dr och universitetslektor vid Örebro universitet där hon undervisar i läkemedelsberäkning.

Säker läkemedelsberäkning

Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering. 

Läs mer