Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Iris Hansson Myran

Iris Hansson Myran är universitetslektor vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Norge. Hon har en masterexamen i specialpedagogik och lång erfarenhet från praktiken. Hon har varit också varit involverad i arbetet med att utveckla en ny läroplan för norsk förskola.

Språkarbeta - Systematiskt, lekfullt och utforskande

Att leka med språket är en naturlig del av barnens liv. Detta ska vi ta vara på och stötta.

Läs mer