Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eva Hansson Ström

Mitt i mål (2:a upplagan)

Läromedel i svenska som andraspråk med intressanta texter som bjuder till diskussion, debatt och eftertanke. Passar för sfi kurs D och språkintroduktion. 

Läs mer