Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin är leg logoped och forskare på Karolinska Institutet inom språk-, läs- och skrivutveckling samt språksvårigheter hos barn och ungdomar. Hon har sin kliniska tjänst på Röstkonsultens logopedmottagningar. Anna Eva driver också språkforskning.se där hon sprider kunskap om språkstörning och skolbarns språkutveckling.

Titlar av Anna Eva Hallin