Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Per Gerrevall

Per Gerrevall är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hans forskning behandlar professions- och utbildningsfrågor inom olika verksamheter. Han ansvarar för närvarande för en försöksverksamhet med lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildningen, samt för forskningsprojektet Låt den rätte komma ut som rör bedömning av lärarkunnande i lärarutbildning och skolpraktik.

 

Att bedöma lärarkvalitet

Boken Att bedöma lärarkvalitet belyser de villkor som lett till att frågan om kvalitetsbedömning av lärare blivit aktuell. Utifrån forskning och konkreta fall ges en djupare bild av vad som utmärker god lärarkvalitet, men även av vad som utmärker mindre lämpliga lärares handlande. Former som används vid bedömning av lärarkvalitet i lärarutbildning och yrkespraktik diskuteras. 

Läs mer