Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Malin Gren Landell

Malin Gren Landell är leg. psykolog och har lett en statlig utredning om skolfrånvaro samt haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Hon leder ett internationellt nätverk av forskare och andra verksamma inom fältet att främja skolnärvaro och utbildar och handleder skolor och huvudmän i deras närvaroarbete. Tidigare har Malin forskat om social rädsla och skrivit böcker för lärare och elevhälsa. Hon är en efterfrågad föreläsare inom skola och socialtjänst.

Malin Gren Landell föreläser inom Elevhälsa | Skolnärvaro | Ångest hos barn och ungdomar | Selektiv mutism | Blyghet
Boka föreläsning/kontakt: grenlandelliskolan.se

Titlar av Malin Gren Landell