Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

John Gottman

John Gottman (född 1942) är professor emeritur i psykologi vid universitetet i Washington. Mest bekant har han blivit för forskningen på kärleksrelationer och äktenskap, studier som ofta skett genom direkta observationer av par. Den kunskap han samlat ligger delvis till grund för den parterapi som numera är vanlig. Tillsammans med sin fru Julie Schwartz driver han en stiftelse för forskning och för utbildning av terapeuter. Tidskriften Psychoterapy Networker utnämnde honom 2007 till en av de senaste 25 årens mest inflytelserika terapeuter.

Läs mer om John Gottman på författarens webbplats.

Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation

John Gottmans banbrytande forskning vad gäller parrelationer kan jämföras med föregångarna Masters och Johnsons på sexualitetens område. I ett forskningslaboratorium (skämtsamt kallat ”the love lab”) har Gottman under många års tid studerat hur gifta par relaterar till varandra. Vad säger de? Med vilket tonfall samtalar de? Vilket kroppsspråk har de? Med 90-procentig säkerhet har han på ett tidigt stadium kunnat fastställa vilka par som kommer att skilja sig.

Läs mer