Anita Goldman

Anita Goldman (född 1953) är mångårig skildrare av israeliskt samhällsliv och israelisk kultur, och kvinnans ställning i ett mansdominerat samhälle. Bland hennes böcker kan nämnas Våra bibliska mödrar (1988), Stenarnas döttrar (1991) som behandlar konflikten mellan araber
och judar, samt dokumentärromanen Om jag så måste resa till Los Alamos, om hur atombomben skapades.