Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tomas Furmark

Tomas Furmark är professor i psykologi vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Motivation och emotion

Motivations- och emotionspsykologin studerar vad som får människor att känna, fatta beslut och handla. Vi styrs till stor del av biologiska behov av mat, dryck, sömn och sex, det vill säga behov som motiverar oss att agera. Men motivationen hänger intimt samman med våra starka känslor – emotioner – något som i hög grad påverkar våra livsval.

Läs mer