Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Katarina Florin

Katarina Florin är fil.mag. i specialpedagogik och arbetar som adjunkt vid Högskolan i Gävle. Hon har drygt 20 års erfarenhet som specialpedagogik i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Hon har även arbetat som rådgivare åt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning

Studiehandleningen till Läsförståelse genom strukturerade textsamtal ger underlag för sex fortbildningsträffar. Författarna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. 

Läs mer