Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Harry Fletcher-Wood

Harry Fletcher-Wood är Associate Dean vid Ambition Institute, London. Han har arbetat ett tiotal år ute på olika skolor som lärare, fortbildningsansvarig/ansvarig för professionell utveckling och forskare.

Responsiv undervisning

I Responsiv undervisning – kognitionsvetenskap och formativ bedömning i praktiken ger Harry Fletcher-Wood konkret vägledning om hur du som lärare kan hantera sex vanliga problem som kan uppstå när du planerar lektioner, bedömer lärande och bemöter dina elever.

Läs mer