Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mona Eliasson

Mona Eliasson är professor emerita i psykologi vid Uppsala universitet. Hon är verksam där som lärare och forskare vid psykologiska institutionen och Centrum för kvinnoforskning, vars chef hon var 1982-89. Hon har återkommande engagemang som kvinnoforskare och föreläsare vid flera utländska universitet och publicerar sig regelbundet i internationella tidskrifter och handböcker.

Mona Eliasson har forskat om ansvar som reaktion på våld i nära relationer. Hon har också studerat kvinnors ansvarstagande och mäns undvikande av ansvar för våld samt samspelet med samhällskontexter. Som professor eremita arbetar hon numera mest med frågor som rör manliga våldsutövare, både som forskningsämne och i praktik.

Mäns våld mot kvinnor

Varför är våldet mot kvinnor ett så utbrett problem ? Mäns våld mot kvinnor kan inte förklaras enbart utifrån ett individualperspektiv. Svaret måste också sökas i kvinnors och mäns olika ställning i samhället:

- Män tillåts och förväntas dominera över kvinnor och kontrollera dem.
- Män anses mer värda.
- Män har större makt.

Läs mer