Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Erica Eklöf

Erica Eklöf är specialpedagog med uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun. Hon ingår Skolverkets/NCS referensgrupp och undervisar vid lärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Hennes blogg Språkutvecklarna kan du följa på sprakutvecklarna.wordpress.com

Alternativa lärverktyg - Digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling

Boken innehåller en genomgång av hur du som lärare kan arbeta med alternativa lärverktyg tillsammans med alla dina elever - oavsett var de befinner sig i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Därmed skapas ett tryggt och inkluderande klimat i klassrummet. Alternativa lärverktyg som är bra för några, är ofta bra för alla!

Läs mer