Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ulrika Dahl

Ulrika Dahl har lång erfarenhet som språkpedagog och arbetar sedan 2015 som undervisningsråd för nyanländas lärande på Skolverket.

Fördel sva för nyanlända åk 7–9

Med basläromedlet Fördel kan eleverna lära sig vardagsspråket och samtidigt utveckla sitt skolspråk. Innehållet kopplas till flera skolämnen och erbjuder flexibilitet för klassrum i ständig förändring med texter och övningar på olika språknivåer. 

Läs mer