Carol S. Dweck

Carol S. Dweck är en av världens ledande forskare inom personlighetspsykologi, socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Hon har varit professor i psykologi vid Columbia University och är nu professor i psykologi vid Stanford University samt medlem av American Academy of Arts and Sciences.